Bohinj je ena izmed najbolj prepoznavnih in obiskanih turističnih destinacij v Republiki Sloveniji in leži v osrčju Julijskih Alp. Ta predel zaradi svojih naravnih lepot in ohranjenosti v zadnjem desetletju beleži skokovito rast turističnega obiska.

Objekt se nahaja v središču naselja Bohinjska Bistrica,  v neposredni bližini ostalih poslovno stanovanjskih objektov, občine, osnovne šole, hotela, avtobusne in železniške postaje. Dostop in dovoz do objekta poteka po javni cesti. Dovoz, dostop ter parkiranje vozil pred objektom, kakor tudi dostava blaga, so zagotovljeni in pravno urejeni.

Poslovno stanovanjski objekt se sestoji iz trgovskega lokala v pritličju,  v katerem obratuje franšiza trgovskega podjetja Spar (s površino 315 m2), iz prizidka k trgovskemu lokalu, ki je namenjen skladišču, hladilnici, prostorom za pripravo mesa ter živil (s površino 368 m2)), ter  iz dvoetažnega mansardnega dela, v katerem so urejeni in popolnoma opremljeni trije turistični apartmaji (s skupno površino 261 m2).

Skupna površina objekta znaša 962 m2. Zgrajen je na petih samostojnih stavbnih zemljiških parcelah, s skupno površino 1088 m2, ki so vse bremen proste, zemljiškoknjižno urejene in v lasti fizične osebe.

Poslovno apartmajski objekt je bil zgrajen v letu 1989, na podlagi ustreznih gradbenih dovoljenj in ima veljavno uporabno dovoljenje. Objekt je ves čas redno vzdrževan. Priključen je na vso obstoječo sodobno komunalno, energetsko  in informacijsko infrastrukturo. Ogrevanje za celotni objekt je urejeno iz skupne kotlovnice na kurilno olje.

Skladno z občinskim prostorskim načrtom Občine Bohinj je lociran v osrednjem območju centralnih dejavnosti.

Zgrajen je v alpskem slogu, vključujoč se v preostalo okolje, z nadpovprečno kvalitetnimi materiali in izvajalci. Ves čas je v lasti fizične osebe. V objektu se ves čas opravlja turistično trgovska dejavnost. Trgovski lokal s skladiščem v pritličju je oddan v najem pravni osebi, ki svoje obveznosti redno izpolnjuje in se prodaja skupaj z obstoječim najemnim razmerjem.

Objekt predstavlja odlično priložnost za nadaljevanje trgovsko turistične ali gostinske dejavnosti, saj je njegova lega v naselju centralna, dobro vidna in izstopajoča z urejenim dostopom in parkirišči, nahaja pa se ob krožišču glavne cestne vpadnice državne ceste Ljubljana-Bled-Bohinj.

Objekt se prodaja kot celota.

Leto: 1988
Lokacija: Bohinjska Bistrica
Velikost: Stavba: 962 sqm, Parcela: 1088 sqm

Cena: 980,000 EUR

Za več informacij ali ogled nas kontaktirajte tukaj:

Predlagane nepremičnine